Organisatie en Project Management

Welkom bij eigen!


Eigen legt zich toe op het managen van projecten die gericht zijn op veranderingen. En het liefst die waarbij het herinrichten van processen met inzet van ICT centraal staan. Door het inzetten van haar kennis en ervaring wil eigen voor haar opdrachtgevers aantoonbaar verschil maken. Het maximaal haalbare resultaat: daar gaat het om!


"Binnen de grenzen zijn de mogelijkheden net zo onbeperkt als daar buiten"


Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Het ligt zo voor de hand, maar daar komt mijn werkwijze in essentie op neer en dat is wat mijn opdrachtgevers waarderen.In 2019 ben ik me ook gaan richten op de mens als proces en heb ik in 2020 eigeninontspanning opgericht,