Leaflet dienstverlening

Er komt meer kijken bij het implementeren van een verandertraject dan je op het eerste oog zou denken. Zeker als daar ook nog een ICT-component bij zit. Uw organisatie heeft de werkprocessen natuurlijk goed in beeld en u weet wat u wilt bereiken. U definieert een plan, selecteert een leverancier en gaat aan de slag. Echter gaandeweg ontstaan er problemen. De uitgangspunten blijken ineens niet zo helder, de communicatie met IT-ers toch een stuk lastiger en voordat u het weet, leidt het traject een eigen weg en is het beoogde resultaat verder weg dan gedacht.

Het uitlijnen van de business en het ICT-component gaat om het afstemmen van de organisatieverandering in de business en de informatievoorziening. Inzicht en overzicht is bij deze trajecten essentieel. Eigen kan daarbij helpen. Zij zorgt ervoor dat de processen inzichtelijk worden en de wensen en eisen in kaart worden gebracht. Dat gebeurt gezamenlijk met de mensen die erbij betrokken zijn. Daarbij wordt vooral in oplossingen en mogelijkheden gedacht voor problemen en vragen die vanuit de organisatie worden voorgelegd. Het is daarbij belangrijk dat men kan sparren met professionals, specialisten en het management.

Niet iedereen spreekt de ICT-taal. Daarom is het des te belangrijker dat Eigen de processen/vraagstukken goed weet te doorgronden en te structureren. Om de business vervolgens voor iedereen te vertalen naar heldere voorstellen, succesfactoren (kpi), workflows (procesmodellen) of functionele beschrijvingen. Dit vormt de basis voor het uiteindelijke project, verandervoorstel of functioneel ontwerp.

Om dit werk goed te kunnen doen zal Eigen de betrokken mensen goed begeleiden. Veranderingen worden geïnitieerd door en besproken met de mensen binnen de organisatie. Het is van belang om in de gaten te houden wat de consequenties zijn van de voorgenomen verandering en de mensen daarbij te ondersteunen. 

Daarom speelt Eigen ook een belangrijke rol bij de implementatie van verandervoorstellen. Zij bewaakt dat de organisatie krijgt wat zij heeft gevraagd en dat de automatiseerder (leverancier) en de ICT-afdeling doet wat is gevraagd.

Eigen vormt de brug tussen ontwerp en realisatie én tussen gebruikersorganisatie, management, de ICT-afdeling en de leverancier.

 

Specificatie aandachtsgebieden / rollen:

AVG / Informatiebeveiliging (NEN)

Processpecialist                                                

Businessanalist / procesanalist                         

Procesmanagement                                    

Veranderkunde                                                

ICT

Informatieanalyse

Intermediair

Verbinder
Projecten Archief